شیرین و من

 

ياشار امروز پنج شنبه بود

من هم پنج شنبه بودم

یاشار اسباب بازیهایش را به مهدکودک برد

من هم خودم را بردم اداره