سنگ از ماه پرسيد

از آن بالا زمين را چگونه می بينی ؟

ماه هيچ نگفت

شب ديگر خميده تر

ماه در آسمان بود.

/ 1 نظر / 8 بازدید
مریم

سلام. شعر خيلی نازی بود.