از انگشت اشاره تو

                 خليج آويزان است

روزنامه های صبح نوشتند

جنوب از تو آغاز شد

همين چند هزار سال نوری پيش

عبور کردی رو به مشرق

و خورشيد از حيرت تو برآمد

وزمين گيج برداشت حول محور تو

روزنامه های صبح تکذيب کردند

و چشمه ها به چشم تو بر گشتند  

/ 1 نظر / 9 بازدید
مامانی

سلام ... ياشار مهربون ... روزنه های صبح تکذيب کردند ... و چشمه ها به چشم تو بر گشتند ... خيلی زيبا بود ... موفق باشی و دلشاد ...