در تمام گردنه ها من مرده بودم

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ياغي چشمهاي وحشي ،

 

من ،

 

مرده بودم ،

 

در تمام ماشه هايی

 

كه چكانده مي شود

 

حالا چشم تو

 

بر تمام گردنه ها كه من مرده بودم به كمينم

 

آهوي چشمان تو

 

پايان شعر سر ريز مي شوند

 

 به تمام گردنه ها

 

كه ، من

 

مرده بودم ؟

 

/ 1 نظر / 7 بازدید