# دریا
دریا را به رختخواب آوردم قایقی ساختم و از هراس حرامیان دریاهای جنوب، تا صبح راندم و سحرگاه، بی نای وبی لنگر ،یله بر ساحل دریا ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 16 بازدید